Ohmega

Een klein en licht apparaat voor ph-impedantiemeting, voor het diagnosticeren van gorz.

Ohmega

- Productomschrijving

Meetapparaat voor Ambulante pH-Impedantiemeting

De draagbare Ohmega is een klein en licht systeem dat zowel impedantie- als zuurmetingen verricht. Door middel van impedantiemeting is de Ohmega in staat om refluxactiviteit te herkennen, en met een traditionele pH-meting stelt het apparaat vervolgens vast of het een zure of een niet-zure (zwak-zure) refluxepisode betreft. Ook analyseert de Ohmega of het gaat om gasvormige reflux of om gemengde, zowel vloeibare als gasvormige, reflux.

Het ingebouwde Virtual Instructor Program™ zorgt ervoor dat u het onderzoek met minimale training op de juiste manier kunt verrichten. Dankzij de Bluetooth®-functie kunnen de gegevens tijdens de meting afgelezen en gecontroleerd worden op een computerscherm. Met de intelligente symptoomanalysesoftware worden refluxepisoden snel en eenvoudig gekwantificeerd.

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

OHM-01
PRC023156

+ Voordelen

Ingebouwd Virtual Instructor Program™ (VIP):

 • Dit uitgebreide en gebruiksvriendelijke programma leidt u door de procedure voor de refluxmetingen.
 • De software vereist minimale training, wat tijd en geld uitspaart, zodat u uw aandacht kunt concentreren op de patiënt.
 • In 6 stappen wordt een gehele oesofageale refluxmeting doorlopen.

Uiterst intuïtieve ingebouwde software:

 • Intelligente symptoomanalysesoftware waarmee refluxepisoden snel en eenvoudig gekwantificeerd worden, en inzicht wordt verkregen in het verband tussen de symptomen en de refluxactiviteit.I
 • mpedantieresultaten worden uitgezet in een diagram met isocontourlijnen, wat de analyse vergemakkelijkt en versnelt.

Hypermoderne functies en mogelijkheden:

 • Bluetooth®-technologie maakt het mogelijk de gegevensregistratie online te volgen.
 • De kwaliteit van de resultaten kan gecontroleerd worden voordat de patiënt de kliniek verlaat.

Geschikt voor diagnostiek bij patiënten die PPI’s gebruiken:

 • Bij een pH-impedantiemeting worden zowel zure als niet-zure refluxepisoden herkend.
 • Gecombineerde pH- en impedantiemeting is een waardevol onderzoek voor het beoordelen van symptomen bij PPI-gebruik en bijvoorbeeld bij heesheid of onverklaarde hoestklachten.

Normaalwaarden/referentiewaarden:

 • Normaalwaarden volgens Zerbib et al.1, 2
 • Referentiewaarden voor kinderen tot 18 jaar volgens Misra3.

Workflowoptimalisatie:

 • Koppelbaar aan HL7- en EPD-systemen/ZIS.
 • Mogelijkheid tot opname in een netwerk.

Upgradeopties, zoals:

 • Koppelstuk voor slaapregistratieapparaat – voor maximaal 16 analoge kanalen.

References:

1.Zerbib et al., Normal values and day-to-day variability of 24-h ambulatory oesophageal impedance-pH monitoring in a Belgian-French cohort of healthy subjects, Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 1011-1021

2.Zerbib et al., Normal values of pharyngeal and esophageal twenty-four hour pH impedance in individuals on and off therapy and interobserver reproducibility, Clinical Gastroenterology and Hepatology 2013; 11: 366-372

3.Dr. Misra, Can acid (pH) refluxes predict multichannel intraluminal impedance refluxes? A correlation study, Journal of Gastroenterology and Hepatology 25 (2010) 817–822

+ Specificaties

Type procedure: pH-impedantiemeting
Compatibiliteit: alleen pH-meting of gecombineerde pH- en impedantiemeting. ISFET- en antimoonkatheters voor pH- en pH-impedantiemetingen
Spanning: 1 AA-batterij
Afmetingen: 2,7 cm x 8,8 cm x 12,9 cm
Gewicht: 0,2 kg incl. batterij
Impedantiekanalen: maximaal 12
PH-kanalen: 4 antimoonkanalen, 2 ISFET-kanalen
Lokalisator voor onderste slokdarmsfincter: ja
Drukken: maximaal 4
Gegevensoverdracht: USB/Bluetooth®
Bemonsteringsfrequentie voor impedantiemeting: 50 Hz
Optionele accessoires: koppelstuk voor slaapregistratieapparaat (16 kanalen)

+ Klinische achtergrondinformatie

Impedance-pH

 

Impedance-pH Reflux Measurement to Diagnose GERD

Wat is Impedantiemeting?

Een impedantiemeting kan gebruikt worden om na te gaan of een patiënt gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) heeft, en om te achterhalen of de symptomen veroorzaakt worden door zure reflux of door zwak-zure reflux.

GORZ wordt veroorzaakt door maaginhoud die in de slokdarm terechtkomt. Bij patiënten leidt dit doorgaans tot symptomen als brandend maagzuur, regurgitatie en pijn op de borst. Patiënten met GORZ worden veelal behandeld met protonpompremmers (PPI’s), maar tijdens deze behandeling kunnen ze nog steeds last hebben van niet-zure reflux.
Bij een traditionele pH-meting worden alleen zure refluxepisoden geregistreerd. Bij een pH-impedantiemeting worden zowel zure als niet-zure refluxepisoden herkend.

Gecombineerde pH- en impedantiemeting is een waardevol onderzoek voor het beoordelen van symptomen bij PPI-gebruik en bijvoorbeeld bij heesheid of onverklaarde hoestklachten.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met gastro-enterologische problemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in MDL-klinieken mee te maken hebben.

 


Wilt u meer weten over onze Ohmega?