Solar Uroflow

Een draadloos uroflowmetriesysteem met emg- en netwerkmogelijkheden.

Solar Uroflow

- Productomschrijving

De Solar Uroflow is een draadloos uroflowmetriesysteem met EMG- en netwerkmogelijkheden.

Als u de Solar Uroflow gebruikt met een draadloos EMG-apparaat en de Scanmaster-blaasscanner voor echografie, beschikt u over een totaaloplossing voor uroflowmetrie. Dan kunt u in het rapport van de Solar Uroflow namelijk ook beelden van de blaas en de na het plassen in de blaas achtergebleven hoeveelheid urine (het ‘post-void residual volume’, PVR-volume) opnemen.

De Solar Uroflow is speciaal ontwikkeld voor gebruik binnen een netwerk van meerdere Solar-urodynamica- en/of Solar-uroflowmetriesystemen. De gegevens van alle Solar-apparaten in het netwerk komen dan in een enkele centrale database terecht. Dit geeft u de mogelijkheid op pc’s op verschillende locaties patiëntgegevens in te voeren, onderzoeken te verrichten en verkregen resultaten te analyseren.

De flowsensor van de Solar Uroflow werkt op batterijen en staat via Bluetooth® draadloos in verbinding met een pc of laptop. Er zijn geen kabels en stekkers nodig. Om de patiënt meer privacy te geven, kan de flowsensor in een aparte kamer of in een badkamer worden geplaatst.

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

002-01

+ Voordelen

Hardwaretechnologie:

  • Draadloze Bluetooth®-technologie biedt de patiënt meer privacy tijdens het plassen.
  • Omdat de flowsensor op batterijen werkt is hij gemakkelijker te verplaatsen en zijn rommelige snoeren en stekkers verleden tijd.
  • De onderzoeksrapporten, met patiëntgegevens, meetresultaten, grafieken, nomogrammen, opmerkingen en het logo van de betreffende kliniek, kunnen in kleur worden afgedrukt.

Softwaremogelijkheden:

  • Uitgebreide patiëntendatabase voor het veilig bewaren van uroflowmetrieresultaten van een groot aantal patiënten.
  • Mogelijkheid tot opname in een netwerk.
  • De klinische gegevens zijn te integreren met een ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) of elektronisch patiëntendossier (EPD).
  • Automatische herkenning van artefacten.

Diverse upgradeopties, zoals:

  • De Scanmaster-blaasscanner voor echografie, voorzien van usb-aansluiting.
  • De draadloze Solar-EMG-module.

Optionele accessoires:

  • Verkrijgbaar met een in hoogte verstelbare standaard voor de uroflowmeter en/of een van onze toiletstoelen.

+ Specificaties

Type procedure: Uroflowmetrie

Afmetingen:

Sensor – 5,3 cm x 15 cm x 17 cm

Standaard – 54,5-71 cm x 36,5 cm x 36 cm

Gewicht:

Sensor incl. batterij – 0,6 kg

Standaard – 2,5 kg

Connectiviteit: Bluetooth®

+ Klinische achtergrondinformatie

Urodynamics and Uroflowmetry

Uroflowmetrie

Uroflowmetrie is een diagnostische screeningsprocedure waarbij gemeten wordt hoeveel urine tijdens het plassen het lichaam verlaat, met welke snelheid de urine het lichaam verlaat en hoelang de patiënt over het plassen doet.

Bij uroflowmetrie plast de patiënt in een speciaal urinaal, toilet of opvangsysteem voor eenmalig gebruik met een ingebouwd meetsysteem. Na het plassen worden de meetgegevens door de machine in een rapport gezet, dat de zorgverlener vervolgens kan beoordelen.

Omdat de patiënt bij een uroflowmetrie op de normale manier plast, is dit onderzoek niet pijnlijk. Een uroflowmetrie wordt gedaan om de werking van de urinewegen te beoordelen.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met bekkenbodemproblemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten te verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in bekkenbodemklinieken mee te maken hebben.

 


Wilt u meer weten over onze Solar Uroflow?