Solar-Neuromodule

Neurofysiologisch onderzoek bij bekkenbodemproblemen.

Solar-Neuromodule

- Productomschrijving

Met de Solar-neuromodule kan een LABORIE-systeem voor anorectale manometrie of urodynamisch onderzoek ook gebruikt worden voor het uitvoeren van neurofysiologisch onderzoek bij patiënten met bekkenbodemproblemen. De Solar-neuromodule is uitgerust met een reeks voorgeprogrammeerde neurofysiologische protocollen voor het onderzoeken van bekkenbodemklachten. Zorgverleners die al ervaring hebben met het hypermoderne diagnostische Solar-systeem, zal de werking van deze module bekend voorkomen. Met de Solar-neuromodule kunt u gewoon de patiëntendatabase van uw Solar-systeem gebruiken.

De neuromodule wordt gebruikt voor het beoordelen van de motorische innervatie van de sfincters en de bekkenbodem, en de sensorische innervatie van de bekkenstructuur. Extra meetprogramma’s die beschikbaar zijn:

  • Passieve EMG-monitoring
  • Stimulatie van de nervus pudendus
  • Motorisch geleidingsonderzoek
  • Testen van sacrale reflexen

Uitvoeringen:

LABORIE heeft een compleet assortiment van neurodiagnostische oplossingen. De volgende modules zijn verkrijgbaar als aanvulling op een SOLAR GI-systeem (Solar GI, Solar GI Compact, Solar GI HRAM), een Solar-urodynamicasysteem of de Nexam Pro:

1-kanaalshogesnelheids-EMG
2-kanaalshogesnelheids-EMG
1-kanaalshogesnelheids-EMG met stimulatieprogramma’s
2-kanaalshogesnelheids-EMG met stimulatieprogramma’s
Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

+ Voordelen

Geavanceerde mogelijkheden:

  • Passieve EMG-monitoring – registratie van elektrische potentiaalverschillen die worden opgewekt door depolarisatie van dwarsgestreept spierweefsel dat bij het actieve continentiemechanisme betrokken is
  • Stimulatie van de nervus pudendus – een gangbare, eenvoudige procedure die de geleidingstijd van de nervus pudendus meet door vast te stellen hoelang het duurt voordat een op het stimulatiepunt opgewekte reflex het registratiepunt heeft bereikt
  • Motorisch geleidingsonderzoek – meting van de geleidingssnelheid van de nervus dorsalis penis
  • Testen van sacrale reflexen – onderzoek waarbij eerst de nervus dorsalis penis of nervus dorsalis clitoridis gestimuleerd wordt en vervolgens ter hoogte van de bekkenbodemspieren registratie plaatsvindt van de via de hersenen doorgegeven reflexen

+ Specificaties

De Solar-neuromodule kan gebruikt worden als een apart systeem (met de U2M-module) of in combinatie met LABORIE Solar-, Solar GI- en Nexus Pro-systemen.

Type procedure: neurofysiologisch onderzoek

Type computer: Windows 7 of Windows 8

Spanning: digitale kabel die verbonden is met de U2M-module

+ Klinische achtergrondinformatie

Clinical Info Diagram-GI- Neuro Module

Stimulatie van de Nervus Pudendus

Voor het diagnosticeren van mictie- en bekkenbodemproblemen kan conventioneel anorectaal, bekkenbodem- of urodynamisch onderzoek gecombineerd worden met controle op neurologische afwijkingen. Toevoeging van neurologisch onderzoek kan namelijk een veel nauwkeurigere diagnose opleveren.

Bij mensen met fecale incontinentie of bekkenbodemklachten heeft stimulatie van de nervus pudendus, oftewel bepaling van de geleidingstijd van de nervus pudendus (‘pudendal nerve terminal motor latency’, PNTML), zowel diagnostische als prognostische waarde, vooral als het van belang is de aard en mate van de neuromusculaire schade te achterhalen.

Stimulatie van de nervus pudendus is een gangbare, eenvoudige procedure die de geleidingstijd van de nervus pudendus meet door vast te stellen hoelang het duurt voordat een op het stimulatiepunt opgewekte reflex het registratiepunt heeft bereikt. De geleiding tussen het stimulatiepunt en het registratiepunt (de anale sfincter) wordt gemeten met een zogeheten ‘St.-Marks-elektrode’. Bij het geleidingsonderzoek van de nervus pudendus wordt de via de hersenen doorgegeven reflex gemeten. Stimulatie van de nervus pudendus is ook een geschikte onderzoeksmethode voor vrouwen met urine-incontinentie bij wie de sfincter vanwege een bevalling is uitgerekt.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met gastro-enterologische problemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in MDL-klinieken mee te maken hebben.


Wilt u meer weten over onze Solar-Neuromodule?