Solar GI Compact

Een handig alles-in-eensysteem voor het uitvoeren van oesofageale manometrie, anorectale manometrie en biofeedback.

Solar GI Compact

- Productomschrijving

Economical Gastrointestinal Manometry

 

Voordelige Gastro-Intestinale Manometrie

De Solar GI Compact is een handig alles-in-eensysteem voor het uitvoeren van oesofageale manometrie, anorectale manometrie en biofeedback. Dit systeem is een kosteneffectieve oplossing, waarmee u alles in huis hebt voor manometrie met meting van maximaal 4 drukken.

De Solar GI Compact maakt gebruik van een simpele drukzak in plaats van een perfusiepomp. Met zijn compacte, draagbare ontwerp is de Solar Blue het ideale systeem voor elke praktijk of kliniek.

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

013-01

+ Voordelen

Uitgekiend ontwerp en slimme technologie:

 • Het plug-and-playontwerp geeft u de ongekende vrijheid om een systeem samen te stellen dat precies aansluit op uw specifieke wensen.
 • Meting van maximaal 4 drukken.
 • Perfusie door middel van een drukzak.
 • Compact, verrijdbaar paalsysteem.
 • Van afstand te bedienen.
 • Videomanometrie- en netwerkmogelijkheden.
 • Te gebruiken met de handige T-DOC Air-Charged-katheters.

Krachtige software:

 • Voorzien van een uitgebreide patiëntendatabase, voor het eenvoudig opslaan en raadplegen van demografische gegevens.

Uitbreidingsmogelijkheden:

 • Te upgraden met toepassingen voor neurogastro-enterologie, EMG en slik- en ademhalingsmetingen.

+ Klinische achtergrondinformatie

Oesofageale Manometrie

Bij manometrie wordt gekeken naar de motiliteit van het maagdarmstelsel. Bij oesofageale manometrie wordt bekeken hoe de spieren in het slokdarmlichaam reageren op een slikbeweging, en wordt de mate van ontspanning van de onderste slokdarmsfincter (‘lower esophageal sphincter’, LES) gemeten. Oesofageale manometrie wordt vooral gedaan om vast te stellen of een patiënt een oesofageale motiliteitsstoornis heeft.

Normaal gesproken worden de spieren in de slokdarm in een vaste volgorde, van boven naar beneden, aangespannen (peristaltiek) om een doorgeslikte voedselbrij naar de maag te stuwen.

De onderzoeksprocedure bij oesofageale manometrie bestaat eigenlijk uit drie delen:

 • manometrie van de bovenste slokdarmsfincter (‘upper esophageal sphincter’, UES);
 • Manometrie van het slokdarmlichaam;
 • manometrie van de onderste slokdarmsfincter (LES).
 • De mogelijkheid om bij UES-manometrie tevens (hogeresolutie)video-opnamen te maken, is erg waardevol voor KNO-artsen. Door deze extra functie kan manometrie namelijk uitsluitsel bieden bij slikonderzoek.

Manometrie van de bovenste slokdarmsfincter

UES-manometrie kan plaatsvinden als laatste onderdeel van uitgebreide oesofageale manometrie of als een opzichzelfstaand onderzoek. De onderste slokdarmsfincter heeft een hoge rustdruk en ontspant zich tijdens het slikken. De mate van ontspanning en de rustdruk van deze sfincter kunnen gemeten worden met behulp van een solid-statedrukkatheter.

Manometrie van het slokdarmlichaam

Bij manometrie van het slokdarmlichaam worden op meerdere plaatsen in het slokdarmlichaam drukmetingen verricht. Bit onderzoek kunnen de peristaltische bewegingen na het doorslikken van vloeistof beoordeeld worden en kan worden nagegaan hoe goed de peristaltiek en de ontspanning van de onderste slokdarmsfincter op elkaar zijn afgestemd.

Manometrie van de onderste slokdarmsfincter

De onderste slokdarmsfincter bestaat uit glad spierweefsel dat zich normaal gesproken in een aangespannen toestand bevindt, om de opening naar de maag af te sluiten. Tijdens het slikken ontspant dit spierweefsel zich, waardoor deze sfincter zich opent. Bij manometrie van de onderste slokdarmsfincter wordt een drukkatheter ingebracht tot in de maag. Deze katheter wordt vervolgens door de onderste slokdarmsfincter heen de slokdarm in getrokken.

De druk in de onderste slokdarmsfincter wordt meestal gemeten als onderdeel van een terugtrekprofiel, waarbij de katheter door een speciaal apparaatje (een katheterpuller) met constante snelheid vanuit de maag de slokdarm in getrokken wordt. Als de druk gemeten wordt met minstens 4 radiaal gepositioneerde kanalen, kan aan de hand van de meetresultaten een driedimensionaal beeld van de onderste slokdarmsfincter worden gevormd.

LABORIE heeft een compleet aanbod van katheters die speciaal ontwikkeld zijn voor gebruik bij manometrie.

[/column][/row]

Clinical Info Diagram-Urology & GI- Anorectal Manometry

Anorectale Manometrie

Anorectale manometrie is een diagnostisch onderzoek dat gedaan wordt bij patiënten met klachten als obstipatie, fecale incontinentie en anorectale/bekkenbodempijn.

Bij deze procedure worden de rustdruk en de knijpdruk van de (interne en externe) anale sfincter gemeten en wordt vastgesteld welk volume in het rectum een sensatie opwekt (rectale capaciteitsmeting). Deze meetwaarden helpen bij het achterhalen van de oorzaak van fecale incontinentie als vermoed wordt dat de zenuwen of spieren in de anus door een operatie of aandoening zijn aangetast of als de gevoeligheid van het rectum kan zijn afgenomen als gevolg van diabetes.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met gastro-enterologische problemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in MDL-klinieken mee te maken hebben.


Wilt u meer weten over onze Solar GI Compact?