Meetsysteem Voor Anorectale Manometrie

Een systeem waarmee artsen de nieuwste vormen van anorectale manometrie kunnen toepassen.

Meetsysteem Voor Anorectale Manometrie

- Productomschrijving

Anorectale manometrie (ARM) wordt aangeboden als een opzichzelfstaand systeem of als upgrade voor elk urodynamicasysteem van LABORIE. Het ARM-pakket is voorzien van uitgebreide softwareprotocollen en rapportagemogelijkheden voor de diagnostiek van fecale incontinentie. Artsen kunnen hiermee de nieuwste vormen van anorectale manometrie toepassen. Dit systeem voor anorectale manometrie heeft als optie Bluetooth®-communicatie met 4-8 drukkanalen en 1-2 EMG-kanalen, en de optie voor echografie van de nervus pudendus en echografie van anale sfincters.

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

GOBARM-01
PRC023102

+ Voordelen

4- of 8-drukkanaalssysteem met 1-2 EMG-kanalen:

Verricht alle ARM-procedures.

Optionele draadloze druk- en EMG-meting:

Geen gedoe met kabels.

Koppelbaar aan EPD-systemen via i-LIST®:

  • De meetresultaten zijn te integreren met elk EPD-systeem.

EVOX-upgradeoptie:

  • Toevoeging van bepaling van de geleidingstijd van de nervus pudendus (‘pudendal nerve terminal motor latency’, PNTML).

AquaVU 360°-upgradeoptie:

  • Toevoeging van echografie van de anale sfincters.

Geschikt voor gebruik met Air-Charged-, met water gevulde en elektronische katheters:

  • Gebruik de verbruiksartikelen van uw voorkeur.

+ Specificaties

Type procedure: anorectale manometrie met inbegrip van drukmeting via de stationaire pull-throughmethode, drukmeting via de continue pull-throughmethode, sensatiemeting en beoordeling van de recto-anale inhibitiereflex (RAIR)
Compatibiliteit: Air-Charged-katheters, met water gevulde katheters en elektronische katheters

+ Klinische achtergrondinformatie

Clinical Info Diagram-Urology & GI- Anorectal Manometry

Anorectale manometrie

Anorectale manometrie is een diagnostisch onderzoek bij patiënten met klachten als obstipatie en fecale incontinentie.

Bij deze procedure worden de rustdruk en de knijpdruk van de (interne en externe) anale sfincter gemeten en wordt vastgesteld welk volume in het rectum een sensatie opwekt (rectale capaciteitsmeting). Deze meetwaarden helpen bij het achterhalen van de oorzaak van fecale incontinentie als vermoed wordt dat zenuwen of spieren in de anus door een operatie of aandoening zijn aangetast, of de gevoeligheid van het rectum is afgenomen door diabetes.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met bekkenbodemproblemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten verwerken, en sluiten onze producten altijd aan op de praktijk van zorgverleners in klinieken.


Wilt u meer weten over onze Meetsysteem Voor Anorectale Manometrie?