Luna Natural Filling

Een revolutionair meetsysteem voor urodynamisch onderzoek bij natuurlijke blaasvulling.

Luna Natural Filling

- Productomschrijving

 

De Luna Natural Filling is een nieuw type ambulant meetsysteem voor urodynamisch onderzoek bij natuurlijke blaasvulling.

Met de Luna Natural Filling verricht u conventionele ambulante metingen en analyses, maar heeft u informatie over sensatiemarkers en het blaasvolume. Het blaasvolume wordt bepaald met behulp van een draadloze uroflowmeter en/of echografie met een blaasscanner.

Met de Luna Natural Filling kunnen de volgende onderzoeken en metingen op natuurlijke, fysiologische wijze plaatsvinden:

  • Uroflowmetrie
  • Cystometrie
  • Druk-flowmeting

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

004-01

+ Voordelen

Urodynamisch onderzoek bij natuurlijke blaasvulling is de nieuwe norm binnen de urodynamica. Dit type onderzoek biedt de volgende voordelen:

  • Representatievere klinische gegevens, omdat de gegevens betrekking hebben op de fysiologische vulling van de blaas.
  • Lagere kosten per onderzoek, doordat dit type onderzoek minder arbeidsintensief is en minder ruimte vereist. Meer comfort en privacy voor de patiënt.

Maak kennis met een nieuwe vorm van urodynamisch onderzoek, voor representatievere klinische gegevens in minder tijd!

+ Specificaties

Type procedure: Urodynamisch onderzoek bij natuurlijke blaasvulling

Compatibiliteit: Air-Charged-katheters, met water gevulde katheters en elektronische katheters

Type computer: pc met Windows 8

Spanning: 110-220 V

Druktransducers: T-DOC®, Argon, Memscap of Unisensor

Optionele accessoires: EMG-pakket, standaard voor uroflowmeter, toiletstoel, onderzoeksstoel voor urodynamisch onderzoek

+ Klinische achtergrondinformatie

De International Continence Society (ICS) beschrijft ambulant urodynamisch onderzoek als volgt: “Functioneel onderzoek van de onderste urinewegen waarbij overwegend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke vulling van de urinewegen en waarbij de alledaagse activiteiten van de patiënt worden nagebootst.”

  • Indicaties voor ambulant urodynamisch onderzoek volgens de ICS:
  • Als detrusorinstabiliteit met conventioneel urodynamisch onderzoek niet gereproduceerd of verklaard kan worden.
  • Als conventioneel urodynamisch onderzoek niet is aangewezen (bij kinderen).
  • Bij neurogene stoornissen van de onderste urinewegen.
  • Ter beoordeling van het effect van een behandeling voor problemen van de onderste urinewegen.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met bekkenbodemproblemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten te verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in bekkenbodemklinieken mee te maken hebben.


Wilt u meer weten over onze Luna Natural Filling?