Luna Classic

Een gebruiksvriendelijke lichtgewichtrecorder voor conventioneel ambulant urodynamisch onderzoek.

Luna Classic

- Productomschrijving

 

De Luna is een gebruiksvriendelijke ambulante recorder voor conventioneel ambulant urodynamisch onderzoek. Met de Luna kunnen gedurende langere tijd, en in een omgeving waar patiënten zich meer op hun gemak zullen voelen, druk-, EMG-, zenuwgeleidings- en flowmetingen worden uitgevoerd terwijl de blaas op natuurlijke wijze wordt gevuld.

Door het gebruik van Bluetooth® zijn de metingen zonder bekabelde verbinding online te volgen. De kwaliteit van de resultaten kan gecontroleerd worden voordat de patiënt de onderzoeksruimte verlaat. Via Bluetooth® kunt u de gegevens tussentijds downloaden en beoordelen. Hierdoor kunt u nagaan of de metingen zijn geslaagd voordat u de katheters losmaakt. Ambulant urodynamisch onderzoek was nog nooit zo gemakkelijk!

Metingen & analyses

 • Blaasdrukmeting
 • Urethradrukmeting
 • Buikdrukmeting
 • Detrusordrukmeting (berekend)
 • Meting van de zenuwgeleiding (geautomatiseerde lekdrukken)
 • Flowmeting
 • Volumemeting
 • Elektromyografie (EMG)
  *Ook verkrijgbaar voor de Solar Blue en Nexam Pro

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.
Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

LUNCLS-01
PRC023099

+ Voordelen

Online te volgen metingen

 • Draadloze verbinding via Bluetooth® maakt het mogelijk de gegevens tijdens het onderzoek te bekijken. De kwaliteit van de resultaten kan gecontroleerd worden voordat de patiënt de onderzoeksruimte verlaat.
 • Meerdere flowmetingen tijdens een enkel onderzoek.

Ingebouwd Virtual Instructor Program (VIP):

 • Een uitgebreid en gebruiksvriendelijk programma dat u stap voor stap begeleidt, zodat u het urodynamisch onderzoek met gemak op de juiste manier uitvoert.
 • De software vereist minimale training, wat tijd en geld uitspaart, zodat u uw aandacht kunt concentreren op de patiënt.

Licht van gewicht en draagbaar

 • Het systeem weegt 0.431 lbs en is gemakkelijk mee te nemen. Dit zorgt voor ongekende betrouwbaarheid van de ambulante urodynamische metingen.
 • Het werkt op slechts 1 AA-batterij.

Snelle weergave van onderzoeksresultaten

 • Gedurende 24 uur verzamelde meetgegevens kunnen binnen 2 minuten gedownload, geanalyseerd en getoond worden.
 • Automatische herkenning van detrusorcontracties.
 • De meetgegeven kunnen tussentijds bekeken worden.

Diverse upgradeopties, zoals:

 • Solar Blue
 • Nexam Pro

+ Specificaties

Type procedure: ambulant urodynamisch onderzoek
Compatibiliteit: Air-Charged-katheters, met water gevulde katheters en elektronische katheters
Druktransducers: T-DOC®, Argon, Memscap of Unisensor

+ Klinische achtergrondinformatie

De International Continence Society (ICS) beschrijft ambulant urodynamisch onderzoek als volgt: “Functioneel onderzoek van de onderste urinewegen waarbij overwegend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke vulling van de urinewegen en waarbij de alledaagse activiteiten van de patiënt worden nagebootst.”

Indicaties voor ambulant urodynamisch onderzoek volgens de ICS:

 • Als detrusorinstabiliteit met conventioneel urodynamisch onderzoek niet gereproduceerd of verklaard kan worden.
 • Als conventioneel urodynamisch onderzoek niet is aangewezen (bij kinderen).
 • Bij neurogene stoornissen van de onderste urinewegen.
 • Ter beoordeling van het effect van een behandeling voor problemen van de onderste urinewegen.

LABORIE zet zich ervoor in mensen met bekkenbodemproblemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten te verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in bekkenbodemklinieken mee te maken hebben.


Wilt u meer weten over onze Luna Classic?