InjeTAK®-Cystoscopienaalden

Naalden met een regelbare tiplengte, voor precisie-injecties in de blaaswand tijdens een cystoscopie.

InjeTAK®-Cystoscopienaalden

- Productomschrijving

De injeTAK®-naalden met regelbare tiplengte zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik bij blaaswandinjecties ter behandeling van een overactieve blaas (OAB) of neurogene detrusoroveractiviteit (NDO) tijdens een cystoscopie.

De injeTAK®-naald is de enige injectienaald met een dieptebeheersingsfunctie die zorgverleners extra nauwkeurigheid, veiligheid en snelheid biedt.

Het is mogelijk dat bepaalde LABORIE-producten niet in alle regio’s verkrijgbaar zijn.

Voor informatie over de producten die in uw land verkrijgbaar zijn, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke LABORIE-vertegenwoordiger.

INJTK-01
PRC023131

+ Voordelen

Ongeëvenaarde behandelings- en patiëntveiligheidsaspecten:

 • Door de geringe dikte van 23G en het geïntegreerde ontwerp is dit een van de scherpste naalden op de markt.
 • De scherpte resulteert in minder pijn en minimaliseert de kans op bijwerkingen na de ingreep.
 • Door de zwarte markering op de tip is de afstand tot het weefsel goed in te schatten, wat nauwkeurige positionering, veilige weefselpenetratie en een afgemeten injectiediepte mogelijk maakt.

Geoptimaliseerde regelbaarheid:

 • De naald kan worden ingetrokken, wat de naaldtip en de cystoscoop beschermt.
 • De naaldtip kan worden ingesteld op een lengte van 0, 2, 3, 4 of 5 mm, zodat de lengte is af te stemmen op de dikte van de blaaswand.
 • Een van de instellingsmogelijkheden is de optimale tiplengte voor snelheid, veiligheid en nauwkeurigheid (2 mm volgens de productinformatie van de producent van de injectievloeistof).

Dunne naald

 • Met een diameter van Ch 4,8 is dit de dunste cystoscopienaald op de markt.
 • Doordat de naald zo dun is, is deze te gebruiken met alle cystoscopen, zelfs die voor pediatrische patiënten.
 • De injeTAK hoeft niet via een inbrenghuls te worden ingebracht.

Ergonomische vormgeving

 • Gemakkelijk in combinatie met een starre of een flexibele cystoscoop.
 • Enkelhandig te gebruiken.

+ Specificaties

Type procedure: Wegwerpnaald voor gebruik bij blaaswandinjecties tijdens een cystoscopie

Regelbare penetratiediepte:

0 mm – de naald is ingetrokken, ter bescherming van de tip van de naald en de cystoscoop

2 mm – voor injectie in de blaaskoepel

3-4 mm – voor injectie in de zijkant van de blaas

5 mm – voor injectie in de blaasbodem

+ Klinische achtergrondinformatie

Cystoscopy Injection

Het toedienen van injecties tijdens een cystoscopie is een minimaal invasieve ingreep die gebruikt wordt om Botox® in de blaaswand te injecteren ter behandeling van een overactieve blaas (OAB) of neurogene detrusoroveractiviteit (NDO).
Als een patiënt met Botox behandeld wordt vanwege OAB, brengt de chirurg een dunne buis (cystoscoop) in om in de blaas te kunnen kijken. Vervolgens worden er meestal 100 eenheden (10 ml) Botox in de blaasspier geïnjecteerd, verdeeld over 20 injecties met 0,5 ml Botox per injectie. De totale ingreep duurt ongeveer 20 minuten. De ingreep kan onder plaatselijke of algehele verdoving plaatsvinden. De chirurg zal bepalen welk type verdoving het geschiktst is.
Ref  BOTOX® for OAB — Dosing and Administration

LABORIE zet zich ervoor in mensen met bekkenbodemproblemen door middel van innovatieve diagnostische en therapeutische oplossingen een groter gevoel van vrijheid en waardigheid te geven. Doordat we samenwerken met vooraanstaande arts-onderzoekers en plaatselijke universiteiten, kunnen we de nieuwste inzichten en technische kennis in onze producten te verwerken, en sluiten onze producten altijd goed aan op de praktische werkelijkheid waar zorgverleners in bekkenbodemklinieken mee te maken hebben.


Wilt u meer weten over onze InjeTAK®-Cystoscopienaalden?