Privacybeleid

Privacybeleid

WAT WIJ DOEN AAN PRIVACYBESCHERMING

Wij vinden uw privacy erg belangrijk. Omdat we uw privacy zo goed mogelijk willen beschermen, leggen we op deze pagina uit hoe wij omgaan met de informatie die we via het internet over u verkrijgen. Ook beschrijven we welke keuzemogelijkheden u hebt voor de manier waarop informatie over u wordt verzameld en gebruikt. Ons privacybeleid is te raadplegen via de voettekst die op elke pagina’s van onze website staat, en is dus gemakkelijk te vinden. / Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid gemakkelijk te vinden is, verwijzen we naar dit Privacybeleid op onze homepage en op elke pagina waar u informatie kunt verstrekken waaruit uw identiteit kan worden afgeleid.

WELKE INFORMATIE WIJ VERZAMELEN

Dit Privacybeleid heeft betrekking op alle informatie die via de LABORIE-website verstrekt of verzameld wordt. Op bepaalde pagina’s van deze website kunt u zich inschrijven voor cursussen, een verzoek doorgeven of materialen aanvragen. De persoonsgegevens die op zulke pagina’s verzameld worden, bestaan bijvoorbeeld uit uw:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Creditcardgegevens
  • Enz.

HOE WIJ DE INFORMATIE GEBRUIKEN

Als u ons een e-mail stuurt, gebruiken we uw e-mailadres om op uw bericht te reageren. We gebruiken deze e-mailadressen niet voor andere doeleinden en we geven ze niet door aan partijen buiten LABORIE. Op onze website kunt u zich aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen of om op de hoogte te worden gehouden van onze nieuwe producten en diensten. Informatie die u via onze website verstrekt, wordt niet gebruikt om u automatisch aan te melden voor onze nieuwsbrief of updates. Die ontvangt u alleen als u het aanmeldingsformulier hebt ingevuld. De via het internet aan ons verstrekte informatie waaruit uw identiteit kan worden afgeleid, zullen we bovendien nooit gebruiken of delen zonder u de mogelijkheid te hebben gegeven dat te weigeren of op enige andere wijze dergelijk ongerelateerd gebruik te verhinderen.

WAT WIJ DOEN AAN GEGEVENSBEVEILIGING

Wat betreft de informatie die we via het internet verzamelen, hebben we gepaste fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ongeoorloofde inzage te voorkomen, de juistheid van de gegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat de informatie op de juiste manier wordt gebruikt

HOE U UW INFORMATIE KUNT INZIEN OF LATEN CORRIGEREN

Alle naar u herleidbare persoonlijke informatie die wij via het internet verzamelen en bewaren, kunt u inzien via uw account op onze website. Dit account maakt u aan zodra u zich bij ons registreert. Wij gebruiken deze aanpak om uw informatie beter te beschermen. Als u feitelijke onjuistheden ontdekt in uw persoonlijke informatie, kunt u deze laten corrigeren door ons een verzoek daartoe te sturen waarbij u overtuigend aantoont dat het een onjuistheid betreft. Om uw privacy en de veiligheid van uw informatie te waarborgen zullen we redelijke stappen nemen om uw identiteit te controleren voordat we u inzage geven in uw gegevens of correcties doorvoeren.

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Neem bij vragen of zorgen rondom ons Privacybeleid gerust contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer +1 800 522 6743 of een e-mail sturen naar marketing@laborie.com.