OVERNAME VAN COGENTIX MEDICAL DOOR LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES AFGEROND

OVERNAME VAN COGENTIX MEDICAL DOOR LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES AFGEROND

LABORIE Medical Technologies (‘LABORIE‘) en Cogentix Medical, Inc. (NASDAQ: CGNT) (‘Cogentix‘) hebben vandaag bekendgemaakt dat de overname van Cogentix door Camden Merger Sub, Inc. (‘Merger Sub‘), een gelieerde maatschappij van LABORIE en een 100% dochteronderneming van LM US Parent, Inc. (‘Parent‘), is afgerond. Na de eerder aangekondigde afronding van het overnamebod voor alle uitstaande aandelen van Cogentix voltooide LABORIE de ‘twee-fasen-fusie’ naar het recht van de staat Delaware, waardoor Cogentix een 100% dochteronderneming van Parent is geworden.

Op de ingangsdatum van de fusie werden alle gewone aandelen Cogentix waarvan de aankoop niet was inbegrepen in het overnamebod (met uitzondering van de aandelen waarvan de houders naar behoren hun waardebepalingsrechten (appraisal rights) uit hoofde van het recht van de staat Delaware uitoefenden, en de aandelen die in het bezit van Cogentix waren) omgezet in het recht om USD 3,85 te ontvangen, netto in contacten uit te keren aan de verkoper, zonder rente en onderhevig aan eventuele bronbelasting, d.w.z. dezelfde prijs die betaald werd voor gewone aandelen Cogentix waarvan de aankoop was inbegrepen in het overnamebod. Gewone aandelen Cogentix zijn niet langer genoteerd aan de Nasdaq Capital Market of andere aandelenbeurzen.

‘Dankzij onze gecombineerde, aanvullende productportfolio hebben onze klanten en hun patiënten nu de keuze uit tal van urologieoplossingen – van diagnose tot en met behandeling – met name op het gebied van OAB (overactieve blaas) en SUI (stressincontinentie),’ aldus Michael Frazzette, Chief Executive Officer van LABORIE. ‘Het doet ons genoegen om de medewerkers van Cogentix welkom te mogen heten bij LABORIE en we zien uit naar hun bijdrage en de verdere groei van ons gecombineerde bedrijf.’

Belangrijke producten van Cogentix zijn onder meer:

  • Urgent PC Neuromodulation-systeem – niet-medicamenteuze, niet-chirurgische behandeling van OAB en daarmee gepaard gaande symptomen van mictiedrang, toegenomen mictiefrequentie en aandrangincontinentie. Biedt percutane tibiale neurostimulatie (PTNS), een aanbevolen therapie volgens de diagnostische en behandelrichtlijnen van de Amerikaanse Urological Association (AUA) en de Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine and Urogenital Reconstruction (SUFU).

 

  • PrimeSight-cystoscopiesysteem & EndoSheath – Systeem voor cystoscopie gecombineerd met een beschermende barrière voor eenmalig gebruik met een geïntegreerd werkkanaal. Door PrimeSight te gebruiken in combinatie met de beschermende barrière van EndoSheath is het niet meer nodig om tussen elke procedure door een hoge graad van desinfectie te realiseren, wat voor urologen die cystoscopieën uitvoeren een aanzienlijk voordeel voor de workflow oplevert.

 

  • Macroplastique – Injecteerbare vulstof voor zachte weefsels die wordt gebruikt voor de behandeling van SUI bij vrouwen wanneer de incontinentie voornamelijk te wijten is aan intrinsieke sfincterdeficiëntie. Macroplastique stabiliseert en ‘vult’ het submucosaweefsel van de urethra tijdens een minimaal invasieve procedure, waardoor de omliggende spieren meer vermogen krijgen om de urinestroom te beheersen.


Over een overactieve blaas 

Geschat wordt dat alleen al in de Verenigde Staten 42 miljoen mensen last hebben van een overactieve blaas (OAB). Daarvan krijgt ongeveer 38 miljoen geen behandeling hiervoor of wordt onderbehandeld. OAB treedt op wanneer de blaasspieren te gevoelig of overactief worden, wat meestal het gevolg is van een beschadiging van het zenuwstelsel of van de zenuwen en spieren die betrokken zijn bij blaascontractiliteit. Symptomen van OAB zijn onder andere mictiedrang, toegenomen mictiefrequentie en aandrangincontinentie.

 

Over stressincontinentie 

Stressincontinentie (SUI) wordt door de American Urological Association (AUA) gedefinieerd als incontinentie vanwege een verhoogde buikdruk, veroorzaakt door activiteiten zoals niezen, hoesten, inspanning, tillen en verandering van houding. In een recente richtlijn van de AUA/SUFU uit 2017 – de richtlijn voor de ‘Chirurgische behandeling van stressincontinentie bij vrouwen’ – wordt aangegeven dat de prevalentie van SUI bij vrouwen naar schatting maar liefst 49% bedraagt, afhankelijk van de populatie en de definitie. SUI kan een aanzienlijk negatief effect hebben op de kwaliteit van leven.

 

VOOR UITGEBREIDERE INFORMATIE:

LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES

Joe Metzger

+1-978-273-5187

 

OVER LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES

LABORIE is een toonaangevende, wereldwijd opererende ontwikkelaar, producent en aanbieder van innovatieve medische technologie en verbruiksartikelen op het gebied van urologie, gynaecologie en colorectaal onderzoek. De producten van LABORIE worden gebruikt bij gastro-intestinale ingrepen en bij het vaststellen en behandelen van aandoeningen op het gebied van bekkengezondheid.

LABORIE is eigendom van Patricia Industries, een onderdeel van Investor AB. Patricia Industries investeert in bedrijven die het vervolgens langdurig aanhoudt en doorontwikkelt zodat de mogelijkheden van elk bedrijf volledig worden benut.

 

OVER COGENTIX MEDICAL

Cogentix Medical, Inc., is een wereldwijd medische-hulpmiddelenbedrijf. Met onze unieke PrimeSight™-productlijnen ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen we producten voor flexibele endoscopie. PrimeSight™-producten beschikken over een gestroomlijnd visualisatiesysteem en een eigen steriele wegwerpbare microbiële barrière die voor efficiënte en kosteneffectieve endoscopische resultaten voor de gebruikers zorgen en tegelijkertijd de veiligheid van de patiënt verbeteren. Een ander product van Cogentix is het Urgent® PC Neuromodulation-systeem, een door de FDA goedgekeurd hulpmiddel dat percutane tibiale neurostimulatie (PTNS) biedt voor de behandeling van de overactieve blaas (OAB) in de spreekkamer. OAB is een chronische aandoening die ongeveer 42 miljoen Amerikaanse volwassenen treft. De symptomen omvatten mictiedrang, toegenomen mictiefrequentie en aandrangincontinentie. Tot onze portfolio behoort ook Macroplastique®, een injecteerbare urethrale vulstof voor de behandeling van stressincontinentie bij volwassen vrouwen wanneer dit probleem vooral wordt veroorzaakt door intrinsieke sfincterdeficiëntie. Cogentix heeft zijn hoofdkantoor in Minnetonka, Minnesota, met aanvullende activiteiten in New York, Massachusetts, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie over Cogentix Medical en onze producten kunt u onze website bezoeken: www.cogentixmedical.com.

 

Vertegenwoordigers

LABORIE werd vertegenwoordigd door K&L Gates LLP, onder leiding van de New Yorkse private equity partner James C.H. Lee.

Cogentix werd vertegenwoordigd door Dorsey & Whitney LLP, onder leiding van corporate partner Jonathan A. Van Horn.

Toekomstgerichte verklaringen
Verklaringen in deze mededeling kunnen, naast historische informatie, bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten. Sommige van deze toekomstgerichte verklaringen kunnen woorden bevatten als ‘geloven’, ‘kunnen’, ‘zouden kunnen’, ‘zullen’, ‘zouden’, ‘mogelijk’, ‘verwachten’, ‘voorzien’, ‘de intentie hebben’, ‘van plan zijn’, ‘plannen’ of ‘blijven’, of de ontkennende vorm van deze woorden, of andere termen met een vergelijkbare betekenis of verwijzing naar tijdstippen in de toekomst. Toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling omvatten alle verklaringen, zonder beperking, met betrekking tot de geplande voltooiing van de transacties. Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en gebeurtenissen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten, inclusief, maar niet beperkt tot, risico’s en onzekerheden met betrekking tot: de verwachte voordelen van de transacties, de gevolgen van verstoring veroorzaakt door de transacties waardoor het moeilijker wordt om relaties met werknemers, verkopers en andere zakelijke partners te onderhouden, mogelijke geschillen met aandeelhouders die verband houden met de transactie en andere risico’s en onzekerheden die worden besproken in de deponeringen van Cogentix bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, inclusief de rubrieken ‘Risicofactoren’ van het jaarverslag van Cogentix Medical op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2017, evenals de documenten voor het overnamebod die door Merger Sub zijn ingediend en het Verzoek tot overname/de Aanbevelingsverklaring voor het overnamebod dat door Cogentix is ingediend. Noch LABORIE, noch Cogentix neemt enige verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vereist door de wet. Deze waarschuwende mededeling is van toepassing op alle toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling.