Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van duizenden mensen verspreid over de wereld

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Via samenwerking met verschillende stichtingen en not-for-profitorganisaties is LABORIE betrokken bij humanitaire hulpverlening in landen waar mensen slechts beperkt toegang tot medische zorg hebben. Bij zulke samenwerkingsprojecten hebben we bijvoorbeeld apparatuur en verbruiksartikelen voor urodynamisch onderzoek ter beschikking gesteld, zodat deze gebruikt konden worden bij wetenschappelijk onderzoek, trainingen en het geven van voorlichting, en — bovenal — voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van duizenden mensen over de wereld.

LABORIE heeft vele apparaten, katheters en andere benodigdheden verstuurd naar landen als Uganda, Niger en Ghana. Artsen die daar als vrijwilliger werkten, zoals dr. Susan Kalota en dr. Rene Genadry van IVUmed en FIUGA, konden deze producten goed gebruiken om meer mensen toegang te geven tot goede urologische zorg en scholing op urologiegebied.

LABORIE heeft via deze organisaties een trainingsprogramma over urodynamica in Accra gesteund, in het medisch centrum Korle Bu. Ook een Ghanees trainingscentrum heeft gedoneerde LABORIE-producten gebruikt op het gebied van urodynamica. Met de producten konden duizenden vrouwen in het gebied geholpen worden, en konden zorgverleners in Niger twee weken lang (uro)gynaecologische onderzoeken en ingrepen verrichten. De trainingen vonden plaats om een vast curriculum te helpen opstellen voor latere trainings- en voorlichtingsprogramma’s.