Blaasscanners voor echografie

Niet-invasieve beoordeling van het blaasvolume waarbij op basis van de klinische bevindingen wordt vastgesteld of katheterisatie noodzakelijk is. hierdoor hoeft minider vaak tot katheterisatie worden overgegaan, wat leidt tot een lagere incidentie van urineweginfecties.