Canadese Bedrijf Voor Medische Technologie LABORIE Wordt Een Dochteronderneming

Canadese Bedrijf Voor Medische Technologie LABORIE Wordt Een Dochteronderneming

Patricia Industries, een onderdeel van Investor AB, is met Audax Private Equity overeengekomen het Canadese bedrijf voor medische technologie LABORIE over te nemen. LABORIE is een onderneming gericht op de diagnostiek en behandeling van urologische en gastro-intestinale stoornissen die het dagelijks leven van miljoenen mensen beïnvloeden. LABORIE bestaat sinds 1967 en is via organische groei en overnames door de jaren heen uitgegroeid van een vooraanstaande producent van kapitaalgoederen op het gebeid van urodynamica tot een volledig geïntegreerd medische-hulpmiddelenbedrijf. Inmiddels is LABORIE marktleider binnen het urologiesegment, en binnen het gastro-enterologiesegment vertoont het bedrijf indrukwekkende groei. LABORIE heeft een aantrekkelijk bedrijfsmodel. Het bedrijf wordt gevoerd met relatief weinig activa. De inkomsten zijn grotendeels afkomstig uit herhaalverkopen van merkverbruiksartikelen. LABORIEs mondiale productie-, ontwikkelings- en vermarktingsmogelijkheden vormen een solide basis voor groei. Deze groei kan gerealiseerd worden door middel van organische en niet-organische uitbreiding binnen het huidige kernsegment en naar naastgelegen segmenten en nieuwe regio’s, maar ook door naast diagnostische producten meer therapeutische producten aan te bieden. De bedrijfsvoering van LABORIE blijft in handen van het huidige leidinggevende team. Deze leidinggevenden blijven mede-eigenaar van het bedrijf.

LABORIE wordt de jongste aanwinst in Patricia Industries’ portefeuille van hoogwaardige groeibedrijven. Tot Patricia Industries’ andere houdstermaatschappijen op gezondheidszorggebied behoren bijvoorbeeld Mölnlycke Health Care, Permobil, Aleris en BraunAbility.

In het boekjaar 2016 (dat liep tot maart) genereerde LABORIE een omzet van USD 117 miljoen en liet het bedrijf een goede winstgevendheid zien. Aanvullende financiële gegevens over LABORIE, met inbegrip van de overnameprijs, worden bekendgemaakt zodra de overname is afgerond.

“LABORIE wordt voor Patricia Industries een waardevolle toevoeging. Deze overname komt voort uit het streven om onze portefeuille van volle dochterondernemingen in Noord-Europa en Noord-Amerika uit te breiden”, aldus Johan Forssel, CEO van Investor.

LABORIE wordt het eerste Canadese bedrijf en het tweede bedrijf in Noord-Amerika dat door het in 2015 opgerichte Patricia Industries wordt overgenomen. LABORIE wordt een nieuwe dochteronderneming, en zal worden aangestuurd vanuit de Patricia Industries-vestiging in New York.

“LABORIE is erin geslaagd uit te groeien tot een uitstekende, goed aangeschreven aanbieder van diagnostische producten die het dagelijks leven van een groot aantal mensen helpen verbeteren. Bovendien passen de bedrijfscultuur en waarden van LABORIE erg goed bij die van Patricia Industries en Investor. Afgaande op onze ervaring en ons wereldwijde netwerk met betrekking tot producten en diensten op gezondheidszorggebied, zijn we van mening dat Patricia Industries zich in een goede positie bevindt om de verdere ontwikkeling van LABORIE in verschillende gebieden te ondersteunen. We kijken ernaar uit samen met de toegewijde leidinggevenden en medewerkers van LABORIE de positie van het bedrijf verder te versterken. Daar zullen namelijk zowel de klanten als de medewerkers en eigenaren van LABORIE van kunnen profiteren,” zegt Börje Ekholm, CEO van Patricia Industries.

Brian Ellacott, President en CEO van LABORIE, zegt: “Wij hebben hoge verwachtingen van onze samenwerking met Patricia Industries in onze volgende groeifase. LABORIE is wereldwijd hét bedrijf voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met urologische en gastro-enterologische stoornissen. Dankzij deze investering kunnen we onze mondiale invloed blijven uitbreiden en doorgaan met het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve nieuwe producten die tot betere patiëntuitkomsten zullen leiden.”

De overname moet nog worden goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Naar verwachting wordt de overname in het derde kwartaal van 2016 definitief.

Patricia Industries, onderdeel van Investor AB, doet investeringen om zeggenschap te verkrijgen in bedrijven met een sterke marktpositie, sterke merken en een sterke bedrijfscultuur die de beste zijn binnen hun deelgebied en zich in een sector bevinden met goede kans op langdurige groei. Het is onze ambitie om, samen met sterke leidinggevende teams en directies, de enige eigenaar te zijn van onze bedrijven. Bij onze investeringen hanteren we een onbepaalde deelnemingsperiode, waarin we ons richten op het creëren van duurzame waarde en het benutten van kansen voor organische en niet-organische groei.

LABORIE is een toonaangevende producent en aanbieder van apparatuur en verbruiksartikelen op het gebied van gastro-intestinale en bekkengezondheid. Al vanaf de oprichting in 1967 heeft het bedrijf een duidelijk doel voor ogen. LABORIE wil namelijk met zijn innovatieve totaaloplossingen de diagnostiek en behandelresultaten voor patiënten overal ter wereld verbeteren. LABORIE is een portefeuilleonderneming van Audax Private Equity.

Sinds de oprichting in 1999 houdt Audax Private Equity zich bezig met het uitbouwen van toonaangevende bedrijven in het middensegment van de markt. Inmiddels heeft Audax al ruim USD 3,5 miljard geïnvesteerd in 99 platformbedrijven en 498 bedrijven die aan een platformbedrijf zijn toegevoegd. Via zijn gerichte beleid van  buy-and-build wil Audax platformbedrijven in staat stellen bedrijven over te nemen die een waardevolle aanvulling op het platformbedrijf zullen vormen doordat ze kunnen leiden tot inkomstengroei, optimalisering van de bedrijfsactiviteiten en een aanzienlijk hoger eigen vermogen. Audax Private Equity is een integraal onderdeel van Audax Group, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve investeringen in middensegmentbedrijven. Audax Group heeft vestigingen in Boston, New York en Menlo Park. Verspreid over de onderdelen Audax Private Equity, Audax Mezzanine en Audax bedraagt het beheerd vermogen van Audax Group ruim USD 10 miljard. Kijk voor meer informatie op de website van Audax Group: www.audaxgroup.com.

Investor werd honderd jaar geleden opgericht door de familie Wallenberg en is inmiddels de meest vooraanstaande eigenaar van in Noord-Europa gevestigde internationale kwaliteitsbedrijven. We streven ernaar onze bedrijven de beste binnen hun deelgebied te maken. Dit doen we via onze vertegenwoordiging in het bestuur en door het inzetten van onze sectorspecifieke ervaring, ons netwerk en onze financiële middelen. Tot onze houdstermaatschappijen behoren onder meer Atlas Copco, SEB, ABB, Ericsson en Mölnlycke Health Care. Onze persberichten zijn te vinden op www.investorab.com

Voor uitgebreidere informatie:

Stefan Stern, Head of Corporate Relations, Sustainability and Communications, Tel.: +46 8 614 2058, +46 70 636 7417

Magnus Dalhammar, Head of Investor Relations, Tel.: +46 8 614 2130, +46 735 24 2130